+420 222 266 570 denně od 7 do 16 hod.

V každé zemi existuje vlastní systém dodávek průmyslových podniků, upravený souborem právních předpisů, založený na státním a podnikovém nabídkovém a poptávkovém systému, systému veřejných zakázek apod., který je mimoto umocněný regionálními zvyklostmi v oblasti podnikání, což je dalším problémem, ztěžujícím podnikání pro cizince.

Společnost Igrona trading podniká na trzích průmyslových výrobků, surovin a strojních zařízení v zemích Evropské unie a státech SNS. 

Víme, jak funguje zásobování v ruských, kazašských, uzbeckých, ukrajinských, kyrgzyskyh, běloruských a dalších podnicích, známe zákony těchto zemí, máme registraci v mnoha státních a podnikových poptávkových systémech, udržujeme dobré obchodní vztahy se zaměstnanci technických a zásobovacích oddělení průmyslových podniků těchto zemí.

Díky podnikání v SNS uskutečňujeme projekty a dodávky na vnitřním trhu těchto zemí ve spolupráci s velkými výrobci materiálů, surovin, strojů a zařízení. Našim obchodním partnerům pomůžeme zajistit dodávky zboží pro tyto výrobce.

Sídlo naší společnosti je v Praze, která je nádherným historickým městem uprostřed Evropy, poskytujícím obrovské možnosti k navazování obchodních vztahů s výrobci z nejvyspělejších průmyslových evropských zemí - z Německa, Francie, Itálie a výrobci z Východní Evropy, Skandinávie a Balkánu. Vysoká konkurence na evropském trhu, jazyková bariéra, vzdálenost, časový posun, rozdíly v kultuře a mentalitě - pomáháme našim obchodním partnerům a klientům překonat tato omezení a bariéry v současném podnikatelském prostředí. 

 

V současné době jsou našimi obchodními partnery výrobci a spotřebitelné průmyslových výrobků:

Na základě Vaší objednávky jsme schopni zajistit doprovodné služby u dodávek jakéhokoliv zboží: potravin, zemědělské a hospodářské techniky, hnojiv, zdravotnického materiálu a lékařské techniky – širokého spektra zboží obchodovatelného na mezinárodním trhu.

Společnost Igrona Trading stále rozvijí své podnikání, neustále rozšiřujeme oblast naší spolupráce. Důvodem jsou poptávky nových zákazníků a vyspělý systém zvyšování kvalifikace zaměstnanců naší společnosti. Díky zkušenostem a nově získaným znalostem o specifikách určitých odvětví zvyšujeme kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Dobré znalosti odborných specifik jsou základem úspěšnosti naší společnosti a zárukou poskytování kvalifikovaných poradenských služeb naším zákazníkům.

www.IgronaTrading.com
© 2016-2020 Igrona Trading, s. r. o. | Tvorba webových stránek carl.cz